"Enter"a basıp içeriğe geçin

Abelcet

Abelcet mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.ABELCET sulandınldıktan sonra damar içine enjeksiyonla uygulanan steril bir süspansiyondur. Sistemik antimikotikler olarak bilinen mantar enfeksiyonuna karşı etkili (antifungal) ilaçlar sınıfında yer alır.

İlaçlarınız hakkında sitemiz üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Unuttuysanız..
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlanna uymanız önemlidir.
Nedir ?Yan EtkileriKullanımıTalimatlarPDF

ABELCET, 20 ML’lik sarı renkte süspansiyon içeren tek kullanımlık cam flakon içinde ambalajlanmıştır.

ABELCET; şiddetli, ilerlemiş ve yaygın mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. ABELCET diğer mantar ilaçlanna veya diğer uygulama yolları ile kullanılan amfoterisin B içerikli diğer ilaçlara cevap vermeyen ya da böbreklerinde amfoterisin B’den dolayı hasar gelişen hastalardaki şiddetli ve ilerlemiş mantar enfeksiyonlarının tedavisinde ikinci sıra tedavi olarak kullanılır.

Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm diğer ilaçlar gibi, ABELCET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak her hastada her yan etki görülmeyebilir.

Aşağıdaki ciddi alerjik reaksiyon belirtilerinden herhangi birine sahipseniz, derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 1. Güçlükle nefes alma ve/veya baş dönmesi veya bayılacak gibi hissetme
 2. Derinin aşırı kaşınması veya deri yüzeyinde kabarcıkların oluşması
 3. Yüzün, dudağın, dilin ve/veya yutmada güçlüğe neden olabilecek şekilde boğazın şişmesi

Nadir Görülen Yan Etkileri

 • Üşüme, yüksek ateş
 • Kanda kreatinin artışı

Yaygın Görülen Yan Etkileri

 1. Trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma
 2. Kanda bilirubin artışı
 3. Kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi
 4. Kan potasyum düzeyinin artmasını içeren elektrolit dengesizliği
 5. Kanda magnezyum düzeyinin azalması (Karıncalanma, halsizlik, kas ağrısı veya kasılma)
 6. Baş ağrısı, titreme
 7. Kalp atımının hızlanması, kalp aritmisi (Kalp atım düzensizliği)
 8. Yüksek tansiyon, düşük tansiyon
 9. Nefes darlığı, astım
 10. Bulantı, kusma, karın ağrısı
 11. Anormal karaciğer fonksiyon testleri
 12. Anormal böbrek fonksiyon testleri
 13. Döküntü
 14. Kaşıntı
 15. Böbrek yetmezliği ve böbrek hasarı
 16. Böbrek problemleri (Yorgunluk ve daha az idrara çıkma ile seyreden)
 17. Kanda alkalen fosfataz artışı
 18. Kanda üre artışı

Yaygın Olmayan Yan Etkileri

 1. Ani aşırı duyarlılık tepkisi
 2. Havale geçirme (konvülziyon), sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar- duyu kaybı
 3. Kalbin durması
 4. Şok
 5. Solunum yetersizliği
 6. Kaşıntı
 7. Kas ağrısı
 8. Enjeksiyon yeri reaksiyonu Bilinmiyor:
 9. Ensefalopati (Zihin bulanıklığına veya garip davranışlara ve uykulu hissetmenize yol açan bir beyin hastalığı)
 10. Bronşların spazmı
 11. Eksfolyatif dermatit (deride pullanma ve kızarma ile karakterize cilt reaksiyonu)
 12. Hipostenüri (idrar özgül ağırlığının normalin altında olması)
 13. Renal tübüler asidoz idrar özgül ağırlığının normalin altında olması, potasyum seviyelerinde artış ve magnezyumda azalma gibi elektrolit dengesizliklerine yol açan bir çeşit böbrek fonksiyon bozukluğu).

Eğer bu kullanım talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

ABELCET nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ABELCET kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz, eğer emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız. Hastalık tipiniz, yaşınız ve kilonuza göre doktorunuz sizin için uygun dozu belirleyecektir. İlaç size bir doktor ya da hemşire tarafından verilecektir.

Şiddetli mantar enfeksiyonların tedavisinde, ABELCET önerilen günlük dozu tek bir infüzyonla verilen vücut ağırlığı başına 5.0 mg/kg’dır. Tedavi süresi pek çok faktöre bağlı olarak değişir; ama genellikle en az 14 gün sürmelidir. ABELCET damar içine 2.5 mg/kg/saat hızında infüzyonla verilmelidir. ABELCET ilk kullanılırken infüzyon öncesi bir test dozunun verilmesi önerilir. Test dozunun infüzyonu yaklaşık olarak 15 dakikalık bir süre üzerinden uygulanmalı ve hastaya 1 mg infüzyonla uygulanmalıdır. Bu miktar verildikten sonra, infüzyon kesilmeli ve hasta 30 dakika boyunca dikkatli olarak gözlenmelidir. Eğer hastada alerjik bir yanıt gözlenmezse, infüzyon sürdürülmelidir. ABELCET kullanılırken, herhangi bir alerjik reaksiyon gelişmesine karşı önlem olarak kalp-solunum destekleyici üniteler hazır bulundurulmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

ABELCET sulandırıldıktan sonra sadece doktor veya hemşire tarafından damar içine uygulanabilecek steril bir süspansiyondur. ABELCET damardan infüzyonla verilirken filtreler kullanılabilir. Filtrenin ortalama yarıçapı 15 mikrondan az olmamalıdır.

Değişik yaş grupları

Yetişkinlerde kullanım dozu vücut ağırlığına bağlıdır ve hızı hastanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlanır.

Çocuklarda kullanımı

Şiddetli mantar enfeksiyonları olan çocuklar, ABELCET ile vücut ağırlığına göre ayarlanmış dozlarda tedavi edilebilir. Etkisi 1 aylıktan küçük bebeklerde araştırılmamış olduğundan kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Şiddetli mantar enfeksiyonları bulunan yaşlılar, vücut ağırlığı bazında hesaplanan dozlarda ABELCET ile tedavi edilebilir.

Özel kullanım durumları

Şiddetli mantar enfeksiyonları ve beraberinde, karaciğer veya böbrek hastalığı bulunan kişiler, vücut ağırlığı bazında hesaplanan dozlarda ve doktor kontrolünde tedavi edilebilir. Tedavi boyunca böbrek ve kan değerleri yakından takip edilmelidir.

Şeker Hastaları

ABELCET şeker hastalarına uygulanabilir.

Nötropenili Hastalar

Kanser ve bağışıklık sisteminin baskılayıcı ilaçların kullanımı sonucu, kanında beyaz kan hücrelerinde azalma gösteren (nötropeni) hastalarda ABELCET mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilir.

Eğer ABELCET ’in etkisinin çok güçlü veya zayif olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Abelcet Doz Aşımı

ABELCET’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı dozaj durumunda tedavi doktorunuz tarafından kesilecek ve destekleyici tedaviler uygulanacaktır.

Abelcet Kullanılmaması Gereken Durumlar

 • Amfoterisin B veya ABELCET bileşimindeki diğer bileşenlere karşı aşırı duyarlılığınız varsa.
 • Yaygın veya yüzeysel, klinik olarak ortaya çıkmayan ve ancak deri veya kan testleriyle tayin edilebilen mantar enfeksiyonunuz varsa ABELCET’i kullanmayınız.
 • Daha önce ciddi bir anaflaktik/anaflaktoid reaksiyon (dil, boğazda şişmeler, döküntü gibi) yaşadıysanız.

Abelcet Kullanmadan Önce

 • ABELCET böbrek üzerine toksik etkilere neden olabileceğinden, öncesinde bir böbrek hastalığınız varsa, doktorunuz düzenli olarak tedavi boyunca size böbrek fonksiyon testleri uygulayacaktır,
 • ABELCET böbreklerde diyaliz veya kan süzülmesi işlemleri sırasında kullanılabilir ancak, serum potasyum ve magnezyum seviyelerinin düzenli olarak gözlenmesi gerekir,
 • Karaciğer hastalığınız varsa ABELCET’i dikkatli kullanınız (karaciğer fonksiyon testleri dikkatlice gözlenmelidir),
 • Böbrek bozukluğuna neden olabilecek başka ilaçlar alıyorsanız (Gentamisin gibi aminoglikozitler, sisplatin ve pentamidin gibi)
 • Size hemodiyaliz uygulanıyorsa,
 • İnfüzyona bağlı reaksiyonlar (anaflaksi, ateş, titreme) görülüyorsa (yan etkileri önlemek için bir ön tedavi ör; parasetamol uygulanabilir),
 • Size beyaz kan hücresi nakli (transfüzyonu) yapılacaksa.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Alkol İle Birlikte Kullanımı Hakkında

Bu ilacın alkol ile birlikte kullanımı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Hamilelik

ABELCET’in hamile kadınlarda güvenliliği bilinmemektedir. Bu nedenle, ABELCET yalnızca doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görülen durumlarda uygulanabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Dönemi

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ABELCET’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, ABELCET yalnızca doktorunuz tarafından gerekli görülen ve hayatı tehdit edici hastalıkların tedavisinde, emziren kadınlarda uygulanabilir.

Araç ve makina kullanımı

ABELCET’in bazı yan etkileri, güvenli bir biçimde araç ve makine kullanım yeteneğinizi etkileyebilir.

Etken Maddeler Hakkında Önemli Bilgiler

Bu tıbbi ürün, 20 ML’lik her dozunda 3.12 mmol (ya da 71.8 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Aşağıdaki ilaçlarla birlikte ABELCET kullanırken dikkatli olmak gerekir. Bu nedenle aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Zidovudin (HIV tedavisi için)
 • ABELCET ile birlikte böbrek üzerine toksik etkileri olan ilaçlar kullanıldığında, böbrek fonksiyonlan yakından izlenmelidir. ABELCET ile birlikte zidovudin isimli ilaç birlikte kullanıldığında böbrek üzerine toksik etkilerde artış görülebilir. Bu ilaçla beraber kullanımda böbrek ve kan fonksiyonlan yakından izlenmelidir.
 • Siklosporin (Başlıca, organ nakli uygulanan hastalarda kullanılan bir ilaç)
 • ABELCET, yüksek dozda siklosporin isimli ilaçla birlikte kullanıldığında serumdaki kreatinin değerinde artış gözlenebilir. Bu artış daha çok siklosporinle ilişkilidir.
 • Böbrekler üzerinde zararlı etkili olan nefrotoksik ilaçlar (Gentamisin gibi aminoglikozitler, sisplatin ve pentamidin gibi)
 • Kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesine neden olabilecek ilaçlar (Kortikosteroidler ve kortikotropin)
 • Kan potasyum düzeyi düşüklüğü mevcudiyetinde etkileri artabilecek olan ilaçlar (Dijital glikozitleri, kas gevşetiçiler ve kalp ritim bozukluğunda kullanılan ajanlar)
 • Flusitozin (mantar hastalığı tedavisi için kullanılan bir diğer ilaç)
 • Beyaz kan hücresi nakli almaktaysanız ya da kısa bir süre önce aldıysanız, ABELCET infüzyonu verildiğinde akciğerlerinizde ciddi problemler meydana gelebilir.
ABELCET prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır.
Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanımı
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir